Sommatie ontvangen

Een sommatie ontvangen, wat nu?

 

  1. Om de kosten niet verder op te laten lopen dient u de sommatie binnen de betalingstermijn te betalen. De incassoprocedure kan alleen beeindigd worden door betaling aan DCA INCASSO. Betaling aan uw crediteur kan namelijk verdere stijging van kosten tot gevolg hebben. De incassoprocedure loopt dan door.

  2. Als u een betalingsregeling wilt voorstellen, dient u dat ook binnen de betalingstermijn te doen. Zodra er overeenstemming is over de betalingsregeling zal deze bevestigd worden. De betalingsregeling wordt verhoogd met 8% rente en 120 euro administratiekosten.

  3. Indien u wilt reageren op de sommatie dient u dit schriftelijk (mag eventueel via email) te doen en binnen de betalingstermijn. Zonodig zal overlegd worden met uw crediteur. Houdt u er rekening mee dat uw crediteur ervoor kan kiezen de incassoprocedure door te laten lopen.

  4. Het niet ingaan op de sommatie heeft in principe tot gevolg dat de incassoprocedure doorgezet wordt naar het gerechtelijk traject. De stap naar de rechter volgt dus pas als u ruim de mogelijkheid is geboden aan de sommatie gehoord te geven. De kosten stijgen dan explosief en worden volledig op u verhaald. Denkt u hierbij aan de kosten van dwangbevel, griffiekosten, deurwaarder, advocaat. ONS BELEID IS OM OOK DE KLEINE FACTUURBEDRAGEN ZONODIG GERECHTELIJK TE LATEN INCASSEREN.
 

Wilt u graag meer weten?

Neem vrijblijvend contact met ons op, wij helpen u graag!


Neem contact op