Wie we zijn

Opgericht vanuit een ideaal

DCA INCASSO uw ideale partner!

Wij zijn DCA INCASSO begonnen vanuit een ideaal. We willen ons inzetten om u als opdrachtgever (alsnog) uw geld te doen toekomen. Maar dan wel het hele bedrag en niet een restbedrag(je) wat overblijft na aftrek van allerlei door het incassobureau gemaakte kosten. Kosten zijn per definitie niet voor de verkoper. De kosten zijn voor de wanbetaler en desnoods voor ons. Dit laatste kan het geval zijn als er geen enkele vergoeding voor de incassokosten kan worden geïncasseerd.

Geïncasseerde bedragen dekken eerst de incassokosten en vervolgens de hoofdsom en de rente.

DCA INCASSO verdient dus alleen als er daadwerkelijk geïncasseerd wordt. Een extra garantie voor u als opdrachtgever dat wij ons best gaan doen om uw geld te incasseren.

Wilt u graag meer weten?

Neem vrijblijvend contact met ons op, wij helpen u graag!


Neem contact op