DCA INCASSO

Incassodienstverlening plus


DCA INCASSO is opgericht vanuit een ideaal.

Het ideaal van waaruit DCA INCASSO is opgericht, is dat een ondernemer zijn of haar facturen kosteloos moet kunnen laten incasseren als deze niet tijdig worden betaald. DCA INCASSO ziet het als onrechtvaardig dat de verkoper moet opdraaien voor incassokosten als de koper zijn verplichtingen niet nakomt. In het verlengde van haar ideaal om ondernemers (vervallen) facturen kosteloos te kunnen laten incasseren kiest DCA INCASSO bewust voor het aanbieden van uitsluitend het buitengerechtelijk incassotraject.


DCA INCASSO wil zelf geen gerechtelijk incassotraject aanbieden.

Een bureau dat naast het buitengerechtelijk ook het gerechtelijk traject aanbiedt, zou er belang bij kunnen hebben beide trajecten te doorlopen. Het bureau zal dan immers omzet genereren uit beide trajecten. DCA INCASSO wil haar dienstverlening graag zuiver houden en haar succes optimaliseren binnen het buitengerechtelijk incassotraject. Alleen als het echt nodig is en na uitdrukkelijk overleg met haar opdrachtgever, zal DCA INCASSO de vordering overdragen aan een deurwaarder of advocaat om de gelden alsnog te innen via een gerechtelijke procedure.


Geen kosten voor de opdrachtgever.

DCA INCASSO verhaalt de kosten van het buitengerechtelijk incassotraject op de debiteur (de wanbetaler). Van de geïncasseerde bedragen worden eerst de incassokosten bestreden en daarna de hoofdsom en de rente. DCA INCASSO verhaalt de kosten dus niet op haar opdrachtgever, ook niet als incasso-succes uit mocht blijven.

EEN RECHTVAARDIG IDEAAL

 

ZAKELIJKE DIENSTVERLENING

Bent u niet tevreden over uw accountant en/of salarisadministratiekantoor? DCA INCASSO kan u wellicht verder helpen.

Wij werken in nauwe samenwerking met dijkstrafinancieel+fiscaal en looncentrum.nl, zij helpen u graag met accountancy en/of salarisadministratie. Meer informatie vindt u op:

 

IK HEB EEN SOMMATIE ONTVANGEN

Heeft u een sommatie ontvangen?
Lees hier wat u moet doen.
Wat moet u doen
 

Onze werkwijze


 

Wilt u graag meer weten?

Neem vrijblijvend contact met ons op, wij helpen u graag!


Neem contact op